Copyright

 

Koliko je ovaj sajt orginalan mogu prosuditi oni koji ga posjete. Pitanje autorskih prava se da siroko i duboko raspravljati a da se pri tome nista ne kaze. 

Da to pojednostavimo:

  • svi prilozi koje su poslali posjetioci sajta su vlasnistvo (intelektualno i sva druga) autora koji ih MOGU koristiti za objavljivanje i na drugim mjestima (elektronski i u drugim oblicima)

 

  • dizajn sajta, graficki i svi vizualni elementi na pr. slike (osim kada je to navedeno drugojacije) su intelektualno vlasnistvo sajta i kao takvi se NE MOGU bez izricite nagodbe koristiti

 

  • tekstovi (osim kada je to navedeno drugojacije) su takodjer vlasnistvo sajta te se kao takvi NE MOGU koristiti na drugom mjestu bez prethodnog dogovora

 

  • o svemu se ljudi mogu dogovoriti a uzimanje i koristenje sadrzaja sa ovog sajta za koristenje na drugom mjestu je (kako je uvijek i bilo) kradja te se tako zove i na internetu koji je van granica (ali ne i van pameti i zdravog razuma, kako bi to neki htjeli da bude).

 

  • onima koji se za gorepomenuto ne brinu i kradu slike, tekstove i e-mail adrese, upucujemo pozdrave od Avde (sa drzanjem za mjesto sa koga im pozdravi dolaze).

 

 

Copyright: 1996 - 2011 Siba´s Friends and Relatives Worldwide Inc.