Novi Travnik - Siba's Photo Gallery 4

 

 
Siba i Almir poziraju ispred cuvene Skode koja je prevezla hiljade kilometara u sluzbi humanitarne organizacije Help Age.

U pozadini zgrada u kojoj je bila "Hamdijina mesnica" srusena bombardovanjem u toku rata. Klikni ovdje da pogledas vecu sliku.

 
Slijedeca strana

Next page


| Nazad na prvu stranicu / Back home | Novi Travnik H P

Copyright Sibaīs Friends and Relatives Worldwide Inc.
Ova stranica zadnji put izmijenjena / This page was changed last time :
27. juna / June 1998.